MENU
Aula_close Layer 1

Sociale indsatser

  • Samarbejde med lærerne om at skabe aktive og inkluderende læringsmiljøer.

  • Skabe et udgangspunkt for læring der giver eleverne oplevelse af mestring både faglig og social.

  • Skabe læringssituationer der befordrer og opbygger elevernes selvtillid og selvværd.

  • Sørge for omsorg og guidning af de enkelte elever if. til elevernes særlige behov.

  • Guide eleverne så de opnår tillid til egne muligheder, og får nemmere ved at tage stilling og handle ud fra egne færdigheder

  • Tilbyde eleverne nye redskaber og handlemuligheder, så de har nemmere ved at blive inddraget i undervisningen og det sociale fællesskab.

  • Støtte forældrene i kompetencen til at være gode forældre, så de kan være medansvarlige i løsning af problemerne.