MENU
Aula_close Layer 1

Arbejdsgang

Arbejdsgangen omkring bekymring for et barns faglige eller sociale trivsel

  1. Når der opstår en bekymring omkring et barn/en gruppe af børn/relation, forsøger man i første omgang at blive klogere på bekymringen ved sparring i klyngen og ved at tage kontakt til hjemmet samt med inddragelse af Ressourceteam. Der kan afprøves forsk. tiltag ud fra en systemisk forståelse.

  2.  

     Er der fortsat en bekymring omkring barnets trivsel/læringsudbytte, inddrages afdelingslederen af Ressourceteamet. Der kan efterfølgende aftales sparring eller supervision på klyngemøderne. Der kan iværksættes forsk. tiltag (sparring med ressourcepersoner, observation, udarbejdelse af indsatsplan, faglig Støtte, trivselsarbejde, m.m.)

  3. Ved fortsat bekymring kan det vælges at inddrage PPR, hvilket aftales i samarbejde mellem den koordinerende for Ressourceteam og afdelingsleder samt klyngen. Der kan i første omgang gives sparring med psykolog. Ved yderligere behov udarbejder teamet et henvisningsskema til PPR, som afleveres til den koordinerende for Ressourceteamet. Herefter går den relevante fagperson fra PPR (psykolog, logopæd, ergoterapeut) ind i sagen