MENU
Aula_close Layer 1

Inklusion

Hvordan Ny Holte Skole ser det inkluderende fællesskab

På Ny Holte Skole ser vi inklusion som en dynamisk proces, hvor vi konstant justerer os i forhold til behovet hos de børn, vi har på vores skole.
Vi har fokus på en inkluderende og anerkendende pædagogik, der lægger op til, at alle børn lærer af hinandens forskelligheder - også̊ af de børn, der møder vanskeligheder i skolen.

Alle børn har ret til at føle sig set, hørt og anerkendt, og det er skolens opgave at indrette faglige og sociale fællesskaber, så̊ børn og unge ikke marginaliseres. Det er kvaliteten af det samlede fællesskab, som bliver afgørende for den gode læringssituation, som vi sætter rammer for i charteret ud fra det værdisyn, vi arbejder efter på skolen.

Alle aktører på Ny Holte Skole forpligter sig derfor på at bidrage aktivt til, at alle børn opnår udbytte af fællesskaberne, med udgangspunkt i skolens charter.

Gennem barnets skolegang har vi fokus på kerneydelsen læring, der skaber grundlag for, at alle børn kan gå fagligt og socialt rustet ud af skolen med tillid til egne evner og en indsigt i den sociale og kulturelle struktur, der kendetegner det omgivende samfund.