MENU
Aula_close Layer 1

Digitalisering

På Ny Holte Skole har vi et stort fokus på at anvende de digitale redskaber, vi har bedst muligt, i forhold til elevernes læring.

Elever fra 2. – 9. klasse får udleveret egen iPad. Se eventuelt mere under fanen med iPad i undervisning.

 På Ny Holte Skole anvender vi tre primære digitale platforme:

 Skoleintra er vores kommunikationsplatform til forældre. Her findes skemaer, ugeplaner, oversigt over lektier, og man kan kommunikere med medarbejdere og skolens ledelse.

 MeeBook er den læringsplatform, som bruges til at lave årsplaner og læringsforløb i. Her findes detaljerede læringsforløb med mål, kriterier og beskrivelser af aktiviteter. Forældres egen adgang er begrænset, men sæt jer sammen med jeres barn, og få dem til at vise det hele. Meebook bliver brugt rigtig meget i Udskolingen, og knap så meget i Indskolingen.

 Showbie er den nye dreng i klassen. Det er et fantastisk feedback redskab, hvor eleverne afleverer deres produkter og får feedback fra deres lærere. Her findes læringsforløb med opgaver og elevernes produktioner fra undervisningen. Adgangen er begrænset til eget barns portfolio. Her findes udvalgte afleveringer, som ens eget barns lærere eller pædagoger mener, beskriver det faglige/sociale standpunkt eller progression. Vi opfordrer til, at man som forældre sidder hver uge sammen med sit barn, og får dem til at vise og fortælle om, hvad de lærer og hvordan.

 Via Showbie tilbyder vi forældrene den kontinuerlige opdatering, der giver et langt bedre indblik i barnets læring og trivsel, end de vil kunne få via en standard elevplan, der bliver sendt ud en gang om året!