MENU
Aula_close Layer 1

De nationale test og beregneren

Alle skoleelever i Rudersdal Kommune skal som noget nyt tage en national test hvert forår.  
 
De nationale test giver mulighed for at benytte et nyt værktøj, der hedder Beregneren. Skolerne vil bruge dette værktøj til at følge den enkelte elevs progression i læsning og matematik. Som forældre vil I blive præsenteret for den viden vi får omkring elevernes læring og progression i forbindelse med fx skole-hjem-samtaler.   
 
Q & A om de nationale test og Beregneren 
 
Hvad er de nationale test?

De nationale test er et pædagogisk redskab til lærerne, der bruges i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningen. Testene er ét af flere værktøjer, der kan give et billede af, om dit barn er på rette vej med læsning og matematik. Testene tester et udsnit af kompetencer, men det er ikke alt i fagene dansk og matematik, der bliver testet.  
 
Hvorfor skal børn testes hvert år?

For at kunne følge elevernes progression med Beregneren er det nødvendigt at vi tester eleverne hvert år.  
 
Hvad er progression i læring, og hvordan kan test måle elevernes fremskridt?

Progression i læring handler om elevernes fremskridt, der med bl.a. tests bliver fulgt systematisk og løbende. Det sker, for at læreren i samarbejde med eleven kan følge med i, at eleven er i læring og bliver mødt med udfordringer, der matcher deres faglige niveau.  
 
Er testen på et niveau, der gør det relevant for mit barn at tage testen?

Testen er adaptiv og tilpasser sig hver enkelt elevs niveau. Hvis eleven svarer rigtigt på et spørgsmål, bliver spørgsmålene sværere. Svarer eleven forkert, bliver spørgsmålene lettere. Alle elever vil i praksis svare rigtigt og forkert på ca. lige mange opgaver.  
 
Hvordan bliver eleverne forberedt til testen?

Eleverne får inden testen en grundig introduktion til testens opbygning og de forskellige spørgsmålstyper. I må naturligvis også gerne forberede jeres barn på, at de skal gøre deres bedste, men at de samtidig skal forvente, at der vil være spørgsmål, de ikke kan svare på, og at det er en del af testen.  
 
Hvordan får elever og forældre tilbagemelding på testene?

I nationale test skelnes der imellem obligatoriske og frivillige test. Som skole er vi forpligtiget på at sende en standard tilbagemelding fra testsystemet hjem til jer forældre. Denne skrivelse giver udelukkende et billede af elevens niveau sammenlignet med landsgennemsnittet på årgangen og fortæller ikke noget om elevens progression.  For at vi kan anvende Beregneren og sikre et billede af elevens progression, tester vi i læsning og matematik hvert år, hvilket giver os mulighed for at følge elevernes udvikling i faget. Den viden vil vi lade indgå som en del af de årlige skole-hjem-samtaler.    
 
Hvor kan jeg læse mere om nationale og frivillige tests?

Undervisningsministeriet har samlet en række hyppige spørgsmål og svar

Link til Testogprøver