MENU
Aula_close Layer 1

Fællesarrangementer

Fællesarrangementer i skoletiden på Ny Holte Skole

I forhold til lejrskoler og skolerejser henvises til særskilt princip!

Formål:

- Med afsæt i skolens charter og kommunens børn og unge politik ønsker vi, at elever, forældre og skolen i samarbejde skaber den bedst mulige ramme for elevernes læring, sundhed og trivsel

 - at fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen.

Skolens ansvar:

- Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab.

- Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter til alle klassetrin.

- Skolen tilstræber, at der er flere skoledage hvert år, hvor undervisningen er tilrettelagt med et fagligt indhold på tværs af årgange.

- Skolen tilstræber at der på alternative skoledage er opstillede mål for elevernes udbytte af aktiviteterne.

Ekskursioner

Formål:

- Ekskursioner skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften blandt eleverne og mellem skolen og samfundet

Skolens ansvar:

- Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid – både i forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål.

- Skolen tilstræber at inddrage forældrene i planlægning af og evt. deltagelse i ekskursioner, når det er relevant.

Forældrenes ansvar:  

- alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der normalt må forventes at blive finansieret af skolens budget.

 Praktik og brobygning

Formål:

- Praktik og brobygning skal medvirke til at gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse.

 Skolens ansvar:

- Skolen tilstræber, at alle elever kommer i praktik i 8. eller 9. klasse.

- Skolen tilstræber, at der opsættes individuelle mål for alle praktik- og brobygningsforløb.

- Skolen tilstræber i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge relevante praktiksteder og brobygningsforløb.

Forældrenes ansvar:

- Forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning.

- Forældrene tilstræber at hjælpe hinanden og skolen med at finde praktiksteder til eleverne.

Evaluering

- Princippet evalueres en gang årligt i skolebestyrelsen

- Finder skolebestyrelsen anledning til ændringer i princippet involveres MED udvalg og/eller elevrådet.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer, folkeskoleloven og Undervisningsministeriets vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Folkeskoleloven angiver i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om […] fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.”

Godkendt i skolebestyrelsen januar 2018