MENU
Aula_close Layer 1

Reading Recovery

 
Rudersdal Kommune prioriterer meget højt, at samtlige elever lærer at læse og stave. Derfor er der stor fokus på, at lærerne i indskolingen er veluddannede, så de kan tilrettelægge en alsidig læsestart, der tilgodeser det enkelte barn.  

Der er læsevejledere på samtlige skoler, der bl.a. støtter lærernes planlægning af læse- og staveundervisningen og inspirerer til nye læsetiltag på skolen.

Hvert år foretages der kommunale læsetest i 1., 2., 3. og 6. klassetrin for at følge børnenes læseudvikling.   Som hjælp til de usikre læsere har kommunen indført Reading Recovery, der er intensiv læse- og staveundervisning. Det er en forskningsbaseret undervisningsmetode fra New Zealand. Læsetræningen tilbydes de svageste læsere i hver 1. klasse fra efterårsferien og ca. 20 uger frem