MENU
Aula_close Layer 1

Historie og traditioner

Ny Holte Skoles historie går tilbage til indvielsen den 22. januar 1909. Skolen bestod da af 144 elever, fordelt på 6 klasser og havde kun 4 lærere. Skolen opførtes i tidens foretrukne stil, pavillonsystemet, meden gymnastiktilbygning flankeret af to pavilloner med klasseværelser.

Det jævnt stigende elevtal nødvendiggjorde efterhånden otte tilbygninger, ligesom der opstod krav om faglokaler.

Børnetallet toppede i 1970 med 950 elever, for hvem vandreklassebegrebet var velkendt. Få år efter var børnetallet faldet til et omfang, der bedre svarede til lokalekapaciteten.

Sidst har vi fået nyt indskolingshus og naturfagscenter.