MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart / Raketten

Et barns skolegang kan ses som en raket, der fyres af i 0. klasse, og igennem de næste 10 år flyver kredsløb omkring skolen, hvor den undervejs fyldes med læring og udvikling, for til sidst at lande ved overgangen til ungdomsuddannelserne efter 9. klasse. På Ny Holte Skole har vi stort fokus på, at starten på børnenes skolegang kommer til at forløbe i det helt rigtige tempo og så godt som muligt for alle børn, således at Raketten efter “lift off” kommer I det helt rigtige kredsløb.

Når en raket skal affyres, er der mange ting, som skal fungere optimalt for at “lift off” bliver en succes. Vi har på Ny Holte Skole valgt at optimere affyringen af raketten endnu mere.

Vi har I mange år haft fokus på den gode overgang fra børnehave til skole, og med den tidlige SFO start, som kom i 2012, fik vi mulighed for at give børnene en endnu bedre start på deres skoleliv. For langt de fleste børn opleves overgangen fra børnehave til 0. klasse i dag som et trygt og udviklende forløb. Dette har bl.a. været muligt, fordi de voksne omkring børnene har været gennemgående og således en del af deres hverdag fra den første dag, de satte deres ben på Ny Holte Skole.

I de første år af børnenes skolegang er det vigtigt, at alle børn er trygge og oplever en kontinuitet og sammenhæng i deres skoledag og de voksne, som de møder. Derfor har vi på Ny Holte Skole samlet et team af børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger omkring eleverne i 0. & 1. klasse, så eleverne vil opleve, at de i højere grad bliver en del af en fælles gruppe, hvor de ikke kun vil blive undervist i deres klasse, men også på tværs af klasser og årgange.

Hver elev tilknyttes en stamgruppe og en stamklasse. Stamgruppen, som tilknyttes en stamlærer og en stampædagog, består af elever fra både 0. og 1. årgang, således at alle nye 0. klasser mødes af storevenner, der kan hjælpe dem med at lære skolen, rutinerne og arbejdsgangene at kende, og som sørger for, at de hurtigt får relationer på tværs af årgange. Undervisningen skifter mellem at foregå i hhv. stamgrupper og stamklasser, hvor faste rutiner og genkendelighed i dagens og undervisningens opbygning er i fokus. 1. klasserne bliver dermed kulturformidlere i forhold til 0. klasserne og øver sig i at formidle kendt viden til andre.