MENU
Aula_close Layer 1

Mini Raketten

Når børnene er indmeldt på Ny Holte Skole, starter de i vores Mini Raket den 1. maj.

I rapporten ”Den gode overgang” om overgangene fra børnehave til SFO, og SFO til skole, skriver Rudersdal Kommune:

”Det er således meget vigtigt for sammenhængen, at skolerne arbejder med at skabe trygge strukturer, rutiner og faste rammer omkring børnenes dagligdag i SFO, så der kan skabes en naturlig overgang mellem strukturen i børnehaven og i børnehaveklassen og SFO. Dette fordrer en bevidst stillingtagen til læringskulturen, i særdeleshed i SFO, i perioden op til skolestart.” (Den gode overgang, Rudersdal Kommune, 2012)

På Ny Holte Skole betyder det, at vi giver børnene mulighed for at lære skolens miljø, fysiske rammer og voksne i Raketten og SFO’en at kende.

Når børnene starter i Mini Raketten, stifter de fra den første dag bekendtskab med den dagligdag, der er på Ny Holte Skole. De vil med udgangspunkt i en tydelig struktureret hverdag blive introduceret til de rutiner og den kultur, der kendetegner skolen. De vil møde en dagligdag, der lægger sig opad den, de møder, når de starter i 0. klasse til august, ligesom de vil stifte bekendtskab med de øvrige børn og voksne i Raketten.

Børnene vil i løbet af maj og juni stille og roligt blive integreret i Raketten, som er vores samlede indsats omkring 0. & 1. klasse, således at tiden i Mini Raketten opleves som en introduktion til skolelivet på Ny Holte Skole.

Inden den 1. maj inddeler vi børnene i *0.A og *0.B. Klasserne dannes, så børnene så vidt muligt kommer i klasse med nogen, de kender i forvejen. Samtidig vil de blive præsenteret for og mødes dagligt med den stamgruppe, som de skal være en del af i Raketten.